28 Eylül 2012 Cuma

SAHİBİNDEN SATILIK KELEPİR ÜLKE!.. (1)


SAHİBİNDEN SATILIK KELEPİR ÜLKE!.. (1)
AHMET AÇIKAY 
 NEVZAT LÂLELİ
MUSTAFA NEVRUZ SINACI

Geçtiğimiz aylarda yasalaşan ve tartışmaları da beraberinde getiren yabancılara toprak satışının kişi başına 600 dönüme kadar çıkarılmasından sonra Ramazan Bayramı'na birkaç gün kala hükümet bir başka skandala daha imza attı. Artık askeri bölgeler ve bu bölgelere 5 km mesafede yer alan, özel güvenlik bölgeleri olarak adlandırılan alanlar, son yapılan düzenlemeyle artık yabancılara satılabilecek.

UYGULAMA BİÇİMİ AKILLARA ZARAR

28386 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ekonomi Bakanlığı'nın yönetmeliğinde 2644 Sayılı Tapu Kanunu'nda yabancıların toprak satışı ile ilgili yapılan yeni düzenleme inceleyenleri hayrete düşürüyor. Yeni düzenlemede askeri bölgelerin yakınında bir yer satın almak isteyen yabancılar önce Valiliklere başvuruyor. Valilik bu talebi Genelkurmay Başkanlığı'na ileterek cevabın 15 gün içinde verilmesini yönetmelik çerçevesinde talep ediyor. İlginç olan kısım bundan sonra başlıyor. Yönetmelikte 'Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın belirtilen alanlar içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır' ifadesi dikkat çekiyor.

YASA YÖNETMELİKLE  DELİNDİ

Daha önce çıkan 2565 Sayılı Kanuna Göre Askeri Yasak Bölgeler ile Stratejik bölgeler Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi ile Bakanlar Kurulu kararı ile bölgelerin stratejik olduğu ve yabancılara satılamayacağı kararı verilmişti. Ancak yönetmelikle yapılan düzenleme sonrası askeri yasak bölgelerin ve yakınında bulunan alanların yabancılara satışı için Valilikler ilgili başvuruyu 3 iş günü içinde Genelkurmay ve ilgili komutanlıklara göndererek, ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığını 30 gün içinde talep edecek. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde mülkiyet edinimi talebinin ülke güvenliği açısından uygun olduğuna hükmedilerek işlem yapılacak.
Askeri bölgelerin sınırları ve dışında kalan 5 kilometre mesafedeki alanlarında yabancılara satışı önündeki engel kalktı. Artık herhangi bir yabancı şahıs veya şirket stratejik kurumlarımız olan askeri bölgelerin hemen dibinde mülk edinebilecek, arazi satın alabilecek. Bu düzenleme Ramazan Bayramına birkaç gün kala 16 Ağustos Perşembe günü Resmi Gazete'de yayınlanan Ekonomi Bakanlığı'nın değişiklik yaptığı yönetmelik ile gerçekleştirildi.
Türkiye bu tartışmalar ile boğuşurken bu sefer Ramazan Bayramı'nın gölgesinde ve gözden kaçırılarak bir yönetmelik daha yayımlandı.  28386 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ekonomi Bakanlığı'nın yönetmeliğinde 2644 Sayılı Tapu Kanunu'nda yabancıların toprak edinimi ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler görenleri şok ediyor.
Askeri Yasak Bölgeler, Askeri Güvenlik Bölgeleri ve Özel Güvenlik Bölgeleri dâhilinde yer alan arazilerin ve mülklerin yabancılara satışı daha önce yasa ile yasaklanmıştı. Bu bölgelere 5 kilometre mesafede yer alan alanlarda özel güvenlik bölgeleri sayılarak Tapu Kadastro ve Genelkurmay Başkanlığı'nın koyduğu şerh ile yabancılara satış yapılmıyordu. Yönetmelikle yapılan yeni düzenleme sonrası artık bu alanlarda da yabancılar mülk edinebilecek.

UYGULUMA BİÇİMİ AKILLARA ZARAR

Yönetmelikle yapılan düzenleme sonrası askeri alanların ve bu alanlarla ilişkili stratejik bölgelerin yabancılara satışına ilişkin uygulama biçimi ise akıllara zarar. Yeni düzenlemede askeri bölgelerin yakınında bir yer satın almak isteyen yabancılar öncelikle Valiliklere başvurur. Valilik bünyesinde oluşturulan birim bu talebi Genelkurmay Başkanlığı'na iletir ve cevabını 15 gün içinde vermesi yönetmelik çerçevesinde talep edilir.
Ancak ilginç olan kısım bundan sonra başlıyor. Yönetmelikte ilgili bölüm 'Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın belirtilen alanlar içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır' şeklinde yer alması dikkat çekiyor.
Yönetmeliğin ilgili maddesinin ikinci fıkrasında, 'Valilik, başvuruyu müteakip üç iş günü içinde taşınmazın özel güvenlik bölgesi içinde kalıp kalmadığını on beş gün içinde bildirmesini, il emniyet müdürlüğünden veya il jandarma komutanlığından  talep eder. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde söz konusu taşınmazın özel güvenlik bölgesi içerisinde olmadığına hükmedilerek işlem yapılır' cümleleri ile yer alıyor.

YASAYLA YASAK OLMASINA RAĞMEN YÖNETMELİKLE  SATILACAK

Mülk edinimi söz konusu bölgenin 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler Kanunu kapsamında ise uygulanacak sistem farklı işliyor. Daha önce çıkan 2565 Sayılı Kanuna Göre Askeri Yasak Bölgeler ile Stratejik bölgeler Genelkurmay Başkanlığı'nın teklifi ile Bakanlar Kurulu kararı ile bölgelerin stratejik olduğu ve yabancılara satılamayacağı kararı verilmişti.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİNDE DE DURUM AYNI

Öte yandın yapılan düzenleme ile taşınmazın özel güvenlik bölgeleri içinde kalması halinde ise Valilik bünyesinde oluşturulan komisyon ülke güvenliği açısından uygun olup olmadığına kanaat getirir. Komisyon 5 iş günü içinde değerlendirir ancak bu sürede değerlendirme yapılmadığı takdirde mülkiyet edinme talebi ülke güvenliği açısından uygun olduğuna hükmedilerek işlem yapılacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder