30 Aralık 2013 Pazartesi

Ayşegül Akbay Yarpuzlu, Devlet Başkanı Adayı

Ayşegül Akbay Yarpuzlu, 
Devlet Başkanı Adayı
Liberal Devlet Başkanı adayı,  Prof. Dr. Ayşegül Akbay Yarpuzlu, adaylığına dair;     
‘2005'den bu yana liberal felsefeyle aktif siyasetteyim. Ancak Türk siyasetinde Troika'lı yıllarda liberallerin siyasetten çeşitli söylenti ve ayak oyunlarıyla silinmesinden sonra, liberal siyasi felsefe, muhafazakar sağ ve hatta ulusalcı sol tarafından marjinal bir gurup gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Esasen, liberalliğin ilk şartı, bireyciliği anlamaktan geçer. Liberal siyasetin devletten hiç bir desteği yoktur. Siyaset yapanların her biriyse, propaganda ve tanıtım çalışmalarını tümüyle kendi akıl ve maddi güçleriyle bireysel olarak yüklenmektedirler. Bu bağlamda, liberal felsefede 20 yıldır yerini koruyan, tam başkanlık sistemine geçiş teması, çoğuna göre simgesel bir yorumdur. Bu sebeple, kimseden destek görmeden, 3 ay önce, Devlet Başkanlığı sistemine geçiş olması halinde, Cumhurbaşkanlığı'na değil, Devlet Başkanlığı'na aday olacağımı basına açıkladım. Önümüzdeki yıl bir seçim var. Bu arada, Anayasa değişiklik çalışmaları aksaklıklarla sürüyordu. Anayasa uzlaşma komisyonu paketinden Devlet Başkanlığı, ya da Cumhurbaşkanı seçim yöntemleriyle ilgili bir metin çıkmadı. Büyük ihtimalle, gelecek seçimlerde TC. Cumhurbaşkanı'nı yine meclis seçecek. Oysa olması gereken, Başkan'ın milletin oyuyla seçilebilmesiydi. Ve tabii, tüm diğer kurumlarıyla tam Başkanlık sistemi !  Bu değişikliğin alt yapısını hazırlamaya meclisin ve mevcut siyasi yapılanmanın heves ve zamanı kalmamıştır. Öte yandan AKP içinde, bu partinin devamlılığı kaygısıyla çeşitli alternatif isimler nabız yoklamak maksadıyla gündeme düşmeye başlamışlardır. Mevcut seçim sisteminde, resmen Cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için, meclis içinden en az 20 parlamenterin destek imzasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ben gerek iktidar, gerekse muhalefet partilerinin siyasi çizgi ve önermelerini benimsemiyorum, desteklemiyorum. Bu sebeple, farklı ideolojilerin temsilcilerinden destek turuna çıkmak gibi bir niyetim henüz şekillenmedi. Kaldı ki, mevcut siyasi grup ve blokların, liberal felsefeyi anlamaktan çok üzak ve sürü mentalitesiyle, kendi aralarından uzlaşarak belirleyecekleri kendi partilerinin adayına destek verecekleri daha kuvvetli bir ihtimaldir. Bu durumda, şimdilik, sadece zayıf da olsa, görünürlüğümü artırma çabasındayım. Milletinse, oyunu çoğu zaman adayının siyasi felsefesine vermediği, ve kamuoyunda yer alan tartışmalara içgüdüsel tepkilerle karar verdiği gerçeği çok acıdır. Bu durumda, yılmadan, 80'lerde muhafazakar kalıplar içinde gerçek içeriği anlaşılamamış olan liberal demokrat felsefeyi millete ve halka anlatabilmek ve yaşam tarzına dönüşmesine katkıda bulunabilmek, Türkiye'yi ileri götüreceğine inandığım yöntemdir. Girişimimi bu çerçevede yorumlayabilirsiniz.’ dedi.
Yarpuzlu; Başkanlık Programının temel esaslarını oluşturmasını planladığı Liberter Deklarasyonunu ise şöyle özetledi;
Ayşegül Akbay; ‘Liberter Deklarasyon’;
Bir ‘LİBERTER’ olarak, ‘özgür bir dünya’ arayışımda , tüm bireylerin kendi yaşamları üzerinde egemen olduğu ve hiç kimsenin, başkalarının yararına, kendi değerlerini feda etmek zorunda olmayacağı bir dünyada yaşamak istiyorum .
Düşünüyorum ki; özgür ve müreffeh bir dünya için ön koşul, bireysel haklara saygı, cebren ve hile ile insan ilişkilerindeki sürgünlerin yerine sadece özgürlük ile barış ve refahın fark edilebilir olması gereğidir.
Sonuç olarak, her kişinin, huzurlu ve dürüst herhangi bir faaliyete girişme hakkını savunmaya, ve özgürlüğün getirdiği çeşitliliğe hoş geldiniz. İnşa etmeye çalıştığım ideal, dünyadaki bireylerin, hükümetten müdahale veya herhangi bir otoriter güç olmadan , kendi yollarını, kendi hayallerini takip edebilme hak ve özgürlüğüdür.
İlerleyen sayfalarda benimsediğim temel ilkelerle belirlenen çeşitli politika prensiplerimi bulacaksınız;
Bu öznel politik fikirler aslında bir hedef değildir. Amacım ne fazla ne de eksik bir dünyada serbestliği standart ve amaç edinmektir.
İLKELERİMİN BEYANI
Özgürlükçülüğü prensip edinmiş bir birey olarak, her şeye gücü yeten devlet kültürüne meydan okuyorum ve bireyin haklarını savunuyorum .
Prensipte, tüm bireylerin kendi yaşamları üzerinde tek hakimiyet ve egzersiz hakkına sahip olduklarını düşünüyorum, ve bu kadar uzun çaba ve zorluklarla seçtikleri ne olursa olsun bir şekilde yaşamak için yine de hiç kimsenin başkalarının eşit haklarına müdahale hakkı da yoktur. Başkalarının tercihleri ne olursa olsun bir şekilde yaşama hakkına sahip oldukları en önemli gerçektir.
Bireycilik prensibinin zıddına; tarih boyunca devletler ve hükümetler, düzenli olarak bireylerin yaşam emeklerinin meyvelerini ellerinden kapma hakkına sahip olduğu varsayım ve ilkesiyle faaliyet göstermişlerdir. Hatta gerek Osmanlı gerekse Türkiye Cumhuriyeti içinde, devlet için kendi varlıklarını hibe edecek bireylerin yaşamlarını düzenleyen ve hatta kimilerinin rızası bile olmadan emeklerinin meyvelerini devletleştirme yasasını desteklemiş olan, cumhuriyetin siyasi partilerinin neredeyse tümüdür. Yazık!

Biz; liberterler ise, tam tersine, herhangi bir devlet ya da hükümetin bireysel özgürlükleri çiğnemeye hakkı olmadığının bilinciyle; birey haklarını inkar ve ihlal edenlere şu noktalarda dur demeliyiz, (1) yaşam hakkı - yasakçı zihniyetlerin baskıcı destek arayışları, başkalarına karşı fiziksel güç kullanmaya başladığında, (2) konuşma ve eylem özgürlüğü hakkı - kısacası, hükümet tarafından konuşma ve basın özgürlüğü, herhangi bir biçimde sansüre konu olduğunda, (3) mülkiyet hakkı- buna göre, özel mülkiyetlere el koyma, kamulaştırma ve kamulaştırma benzeri tüm devlet müdahalelerinde karşılaşılan, devlet eliyle soygun, izinsiz işgal, dolandırıcılık ve yanlış ve haksız temsil uygulamalarında.
Hükumetler bireysel haklarını ihlal etmeye kalkıştığında, biz bireyler aramızdaki gönüllü ve akdi ilişkiler alanlarında, devlet tarafından uygulanacak tüm müdahalelere, girişim özgürlüğümüz adına, karşı çıkalım. İnsanlar başkalarının yararına, kendi can ve mallarını feda etmek zorunda olmamalıdırlar. Serbest ticaret (piyasa) ile uğraşanlar, zaten hükumet tarafından ücretsiz bırakıldığında, kendiliğinden gelişen ekonomik sistem (serbest pazar), bireysel hakların korunması ile uyumlu tek çözümdür.ve basın özgürlüğü, herhangi bir biçimde sansür girişimlerine konu olduğunda (3 ) mülkiyet hakkı - buna göre özel mülkiyetlere el koyma, kamulaştırma ve kamulaştırma benzeri tüm devlet müdahalelerinde karşılaşılan devlet eliyle soygun, izinsiz işgal, dolandırıcılık ve yanlış ve haksız temsil uygulamalarında.ve basın özgürlüğü, herhangi bir biçimde sansür girişimlerine konu olduğunda (3 ) mülkiyet hakkı - buna göre özel mülkiyetlere el koyma, kamulaştırma ve kamulaştırma benzeri tüm devlet müdahalelerinde karşılaşılan devlet eliyle soygun, izinsiz işgal, dolandırıcılık ve yanlış ve haksız temsil uygulamalarında.ve basın özgürlüğü, herhangi bir biçimde sansür girişimlerine konu olduğunda (3 ) mülkiyet hakkı - buna göre özel mülkiyetlere el koyma, kamulaştırma ve kamulaştırma benzeri tüm devlet müdahalelerinde karşılaşılan devlet eliyle soygun, izinsiz işgal, dolandırıcılık ve yanlış ve haksız temsil uygulamalarında. ve basın özgürlüğü, herhangi bir biçimde sansür girişimlerine konu olduğunda (3 ) mülkiyet hakkı - buna göre özel mülkiyetlere el koyma, kamulaştırma ve kamulaştırma benzeri tüm devlet müdahalelerinde karşılaşılan devlet eliyle soygun, izinsiz işgal, dolandırıcılık ve yanlış ve haksız temsil uygulamalarında.
1.0 Bireysel Özgürlük
Bireylerin kendileri için yapacakları seçimler ve yaptıkları seçimler sonuçlarının sorumluluğunu kabul, kendi öz tercihleri olmalıdır . Hiçbir birey, grup, ya da hükümet başka bir birey, grup veya hükümete karşı zorlama, baskı ve kuvvete başvurmamalıdır. Hayatta yapılan seçimler için bir bireyin hakkının diğerleri tarafından onaylaması veya seçeneğin reddi de başlı başına bir seçimdir .
1.1 İfade ve İletişim
İfade özgürlüğü tam anlamıyla desteklenirken, hükümet tarafından uygulanacak sansür , sınırlama ve düzenlemeler, iletişim, medya ve bilgi teknolojilerinin kontrolüne karşı durulmalıdır . Özgürlük adına, başkalarının haklarını ihlal eden ya da yok sayan herhangi tipten inançlar ve din üzerinden yürütülen baskı faaliyetlerinden de kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Din adına yardım veya herhangi dini saldırıların hükümet eylemine dönüştüğü durumlara da karşı durulmalıdır.
1.2 Kişisel Gizlilik
Özgürlükçüler kişilerin konut ve özel hayatın gizliliği haklarına dair anayasa belirtmelerini desteklerler. Haksız arama ve el koymalara karşı durulurken, e-posta, tıbbi, ve kütüphane kayıtlarının gizliliği gibi üçüncü şahıslar tarafından tutulan kayıtların gizliliğine önem verilir. Başkalarının haklarını ihlal, sadece eylemlerin doğrudan suçlularının kişisel sorumluluğudur. Ayrıca, tıbbi veya zevk amaçlı ilaç kullanımı gibi mağduru olmayan "suç " larda, tüm suçlayıcı ve baskıcı yasaların yürürlükten kaldırılması lehine tavır sahibidirler.
1.3 Kişisel İlişkiler
Cinsel yönelim , tercih , cinsiyet ya da cinsel kimlik sınırlaması olmayan güncel evlilikler , velayet, evlat edinme , göç ya da askerlik yasaları kapsamında, bireylerin kararları üzerinde , hükümetin herhangi bir etkisi olmaması gerekir . Hükümet kişisel ilişkileri tanımlamak, belgelendirmek veya kısıtlamak yetkisine sahip değildir . Rıza sahibi yetişkinlerin kendi cinsel uygulamaları ve kişisel ilişkileri konusundaki seçim özgürlüğüne etki edilmemelidir .
1.4 Kürtaj
Kürtaj kabulü hassas bir konudur ve insanların her taraftan iyi niyetli görüşlere sahip olabilmesine bağlıdır. İşe hükümet karıştığında, vicdani göz için her kişinin bireysel soru ve karar hakkı, meselenin dışına itildiğinden kürtaj konusundaki hükümet müdahalelerinin sınırlı tutulması gerektiğine inanıyorum.
1.5 Suç ve Adalet
Hükümet; yaşam , özgürlük ve mülkiyet dahil olmak üzere her bireyin haklarını korumak için vardır . Ceza yasaları, güç veya dolandırıcılık, ya da kasıtlı eylemler yoluyla başkalarının haklarının ihlali ile sınırlıdır. Gerektiğinde zarar tazmini, önemli risklerin istemsiz ihlallerinin çözümüdür. Bireyler gönüllü olarak kendilerine ait zarar tazmin riski üstlenme hakkını saklı tutarlar. Suç veya ihmal halinde zararın, zorunluluk pahasına mümkün olan en geniş ölçüde kurbana iadesi desteklenir. Ancak, cezai sanık haklarının anayasal güvencelerin azaltılması karşısında, süreç, hızlı bir sorgu, hukuk danışmanı hakkı, hızlı yargılanma ve masumiyet karinesi yasal hakları, kanıtlanmış suçlu kadar , mağdur tarafından da inkar edilmemelidir . Gerçekleri daha tarafsız yargılamak için tek hakim yerine, jürinin kararının, hukukun adalet iddialarının en gerçek yansıması olacağı kanaatindeyim .
1.6 Öz Savunma
Meşru müdaafa, - yaşam , özgürlük , ve haklı olarak edinilmiş mallara karşı - saldırganlığa karşı, bireysel hakların korunması için en önemli hak ve mekanizmadır . Bu hak, herhangi bir birey ya da grup tarafından desteklendiğinde de kabul edebilir. Meşru müdaafa hakkına bağlı silah taşıma adına tanınan bireysel hakların teyidi, kendini savunma hakkı için silah kullanmış kişilerin yargılanmasında göz önünde bulundurulmalıdır. Hükümet gerekli silah kayıtlarını tutmada yasal düzenlemeleri aşırıya vardırdığında, mülkiyet ve üretim haklarını savunma özgürlüğünün caydırıcılığına kısıtlama getirmiş olur.
2.0 Ekonomik Özgürlük
Liberterler, toplumun tüm üyelerinin ekonomik başarıya ulaşmaları için bol bol fırsatlar isterler. Bir serbest ve rekabetçi piyasa, kaynakları en verimli işlere ayırır. Her kişi, serbest piyasada başkalarına mal ve hizmet sunmak hakkına sahiptir. Ekonomik alanda hükümete düşen tek rol, mülkiyet haklarını korumak adına anlaşmazlıkları karara bağlamak, ve gönüllü ticaretin korunduğu bir yasal çerçeve sağlamaktır. Yeniden dağıtma; zenginlik, ya da ticareti kontrol etmek veya yönetmek için hükümet tarafından ortaya konacak her türlü çabalar, özgür bir toplumda yanlıştır.
2.1 Mülkiyet ve Sözleşme
Mülkiyet hakları tüm diğer insan hakları ile aynı önemle korunması gerekli haklardır. Mülkiyet sahipleri, kontrol egzersizini başkalarının geçerli haklarını ihlaline kadar ve sürece, müdahale olmaksızın, ya da herhangi bir şekilde zevk amacıyla bile olsa , mülklerinin kontrol, kullanım hatta imhası için tam hak sahibidirler. Ücretler, fiyatlar , kiralar , kar , üretim ve faiz oranları üzerindeki tüm devlet kontrollerine karşıyım .Fiyat, ürün veya hizmetlerin reklamını yasaklayan veya kısıtlayan tüm yasaların yürürlükten kaldırılmasını savunuyorum . Özel mülkiyet , sözleşme özgürlüğü ve ticaret özgürlüğü hakkının tüm ihlallerine karşı herhangi bir nedenden dolayı arazi dahil olmak üzere, bireysel mülkiyet haklarının ihlali; hükümet veya özel eylemciler tarafından hak sahiplerine karşı nerede yapıldıysa; mülkün, hak sahiplerine iadesi lehine oy kullanırım.
2.2 Çevre
Temiz ve sağlıklı bir çevre ve doğal kaynakların mantıklı kullanımını desteklemek maksadıyla, özel toprak sahipleri ve koruma gruplarının, doğal kaynakların korunmasında çıkar sahibi olmasını destekliyorum. Kaynaklarının kirliliği ve yanlış kullanımı ekosistemimize zarar verir . Hükümetler , özel işletmelerin aksine , çevremize yapılan bu zarar için çoğu zaman, sorumluluktan kaçınırken, çevre koruma konusunda çok kötü bir sicile sahiptirler. Çevrenin korunması, toprak, su , hava ve yaban hayatı gibi kaynaklara ait bireysel mülkiyet haklarının açık bir tanımı ve uygulamasını gerektirir . Serbest piyasa, mülkiyet hakları adına, çevre ve ekosistemlerin korunması için gerekli yeniliklere uygun teknolojik ve davranış değişikliklerini uyarır. Gezegenimizin iklimi sürekli değişirken , ancak çevre savunucuları ve sosyal baskı gurupları, kamu davranışlarını değiştirmede etkili araçlardır .
2.3 Enerji ve Kaynaklar
Enerji modern toplumun yakıtı olarak gerekli olsa da , hükümet, enerji piyasasına herhangi bir şekilde müdahale ve destekte bulunmamalıdır. Enerji fiyatlandırması , tahsis ve üretiminde devlet kontrolüne karşıyım
2.4 Hükümet Finans ve Harcama
Tüm kişiler emeklerinin meyvelerini, ellerinde tutmak hakkına sahiptir . Gelir vergisinin kaldırılması ve Anayasa koruması altındaki gerekli görülen tüm devlet programları ve hizmetlerinin peyderpey kaldırılması için çağrı yapıyorum . İşverenleri, vergi memuru gibi hizmet vermeye zorlamak, yasal gerekliliklere karşı çıkanların sayısını artırıyor. Hükümetin, bireylerin kendi rızası olmadan iktidar harcamaları adına gelecek nesillere yüklediği borç , kabul edilemez. " Dengeli Bütçeye Yönelik Değişiklikler "ve sorumlu harcama programlarına geçiş seçimle işbaşına gelen iktidarlara yönelik en önemli denetleme mekanizmasıdır ve desteklemelidir.
2.5 Para ve Finansal Piyasalar

Bankalar ve her türlü mevduat kurumları arasında sınırsız rekabet , serbest piyasada bankacılık sektörünün lehinedir. Gönüllülük karşılığında iş yapan kişilere ödenen para ya da malların nasıl ve nerede kullanılacağı serbest iradeye bağlı olmalıdır. Devletin enflasyonist para politikaları, kişileri anayasaya aykırı yasaları ihlale sürükler. Rekabet ve serbest Pazar ilkesine aykırılık gösteren yaptırımcı ve zorlamacı ihale yasaları da yürürlükten kaldırılmalıdır.
2.6 Tekeller ve Kurumlar
Yalnızca ‘gönüllülük’ esasına dayalı olarak oluşabilecek dernekler, şirketler, kooperatifler ve ticari organizasyonların diğer türlerinde, oluşumların varlık sebebi, bireylerin hakkını savunmaktır . Bu durumda, sivil toplum kuruluşları ya da özel kişiler tarafından sağlanabilen tüm fonksiyonların hükümetten mahrem kalmaya hakkı olmalıdır.  İş, ya da başka bir özel ilgi için hükümet sübvansiyonları gereksizdir. Bu sübvansiyonlar için bütçeli bir devlet tekeli organizasyonun varlığına kaynak sağlamak yerine,  gönüllülük endüstrisi, serbest piyasa tarafından yönetilmelidir.
2.7 İşgücü Piyasaları
İş bulmak için herhangi bir kişinin yeteneğini engelleyen tüm yasaların yürürlükten kaldırılmasını destekliyorum. Devlet tekeli tarafından teşvik edilen ve memurları köleleştiren zorunlu emeklilik uygulamalarına da karşıyım . Sendikaların ortak olarak ilişkilendirdiği ya da ücretsiz kişilerin doğrudan işveren desteği arayışıyla destekledikleri organizasyonları tanımak ve dahil olmak zorunluluğa değil gönüllüğe bağlı olmalıdır. Zorunlu tahkim veya sendikalarla karşılıklı pazarlık yükümlülükleri, bireysel sözleşme hukukunu komüniter baskı ve hükümet müdahalelerine karşı savunmasız bıraktığından, toplu pazarlıklara karşıyım .
2.8 Eğitim
Eğitim için en iyi seçenek olan daha fazla çeşitlilik, daha fazla kalite , hesap verebilirlik ve verimlilik , ancak, serbest piyasa tarafından sağlanabilir . Bu; eğitime, hükümet müdahalesi olmadan , çocuklarının eğitimindeki seçimleri belirlemek için velilere yetki geri verilerek , çocukların eğitimini bir ebeveyn sorumluluğu olarak kabul etmekle olur . Ebeveynler, çocuklarının eğitimi için harcanan tüm fonlar için tek sorumluluk sahibidirler.
2.9 Sağlık
Serbest piyasanın işlerliği, sağlık sisteminin canlandırılması lehinedir. Gönüllü sağlık sigortası düzeyini belirlemek için bireylerin özgür seçim hakkı, istedikleri sağlık düzeyini , istedikleri personeli ,ilaçları ve tedavileri kullanmak ve  tıbbi bakımı diğer tüm yönleriyle, tanımak – yaşam sonu  kararları da dahil olmak üzere- özgür tercihe bırakılmalıdır . İnsanlar devlet hatları üzerinden sağlık sigortası satın almak için zorlanmamalıdır.
2.10 Emeklilik ve Gelir Güvenliği
Emeklilik planları çoğu zaman hala bireylerin değil, hükümetin sorumluluğundadır . Mevcut devlet destekli Sosyal Güvenlik sisteminden, özel gönüllü sisteme geçiş aşamalı olacaktır. Yoksullar için sosyal güvenlik desteğine uygun ve en etkili kaynak özel grupların ve bireylerin ‘gönüllü’ çabalarıdır ve hükümetin vergi kesintileri zorlamasından arındırılmalıdır. Toplumun daha hayırsever üyelerinin çabalarıyla, hükümetlerin bu alanda faaliyetleri ne kadar azaltılırsa, sivil toplum ve bireylerin rekabet içinde yaşama tutunma hırsı o denli güçlendirilecektir.
3.0 Özgürlüğü Güvenceye Almak
Liberter bir siyasi sistemde, bireysel hakların korunması, hükümetin tek doğru amacıdır. Hükümet tek başına bireysel hakların ihlalini önlemek amacıyla gerçekleştireceği uygulamalarda anayasa ile sınırlıdır. Güç kullanımının ‘başlatılmaması’ ilkesi hükümetler  arasındaki olumsuz ilişkileri yönlendirebilecek kontrol mekanizmasıdır.
3.1 Milli Savunma
Biz saldırıya karşı ülkenin bütünlüğünü savunmak için yeterli bir askeri destek minimal seviyede tutulmalı, cephe ittifakları önlenmeli ve dünya için polis olarak hareket etme girişimleri terk edilmelidir. Zorunlu askerlik hizmeti bir biçimde kaldırılmalıdır.
3.2 İç Güvenlik ve Bireysel Haklar

Ülkenin savunma algısındaki tehditlere karşı ancak minimal yeterli seviyede bir istihbarat birimi hazır bulundurulmalıdır. Bu gereklilik, öncelikle, vatandaşların sivil özgürlüklerinin korunmasına odaklı olmalıdır . Haklar Anayasası savaş zamanlarında bile askıya alınmayacaktır .Milletin meşru güvenliğini korumak için istihbarat örgütlerinin arama ve gözetim faaliyetleri, tam şeffaflığa tabi olmalıdır. Hükümet eğer bizzat yasaları ihlal ediyorsa kamuyu bu konuda bilgili tutmak için gizli sınıflandırmayacak istihbarat birimleri hükümetlerden bir şekilde bağımsızlaştırılmalıdır.
3.3 Uluslararası İlişkiler
Dış politikada dünya ile barışık bir ülke hedef alınmalıdır. Dış politikada dış saldırılara karşı savunmayı vurgulamak yerine yabancı karışıklıklara taraf olmaktan kaçınarak barış olasılığını artırmak gerekir. Askeri ve ekonomik yardım da dahil olmak üzere dış müdahale yönündeki, mevcut  hükümet politikalarına son verilecektir. Zulme karşı, müdahillerin kendilerini ve haklarını savunmaları adına insan haklarını tanımak bölgemizde barışın temelidir. Ne olursa olsun saldırgan eylemler ister hükümetlerden veya isterse siyasi ya da devrimci gruplar tarafından gelsin, masumlara karşı, güç kullanımı ve özellikle terör kullanımını kınıyor fakat birincil müdahil olma fikir ve eyleminden de kaçınılması gerektiğini savunuyorum .
3.4 Serbest Ticaret ve Göç
Serbest ticaret için hükümet engellerinin her türlüsünün ortadan kaldırılmasını destekliyorum. Bireylerin  siyasi sınırları geçişinin hükümetler tarafından kontrol altında tutulması gerekli değildir. Ayrıca, zulüm sebebiyle siyasi özgürlük ve iltica talepleri, ekonomik özgürlük, ulusal sınırların ötesinde kullanılabiliyorsa, mali sermaye karşılığında, güvenlik, sağlık veya mülkiyet haklarına tehdit oluşturmadığı ölçüde yabancı uyrukluların ülkemize girişlerindeki aşırı kontroller kaldırılmalıdır.
3.5 Hakları ve Ayrımcılık
Liberterler, tüm insanların bazı doğal haklara doğuştan sahip oldukları kavramını benimserler. Doğal bir hakkı, hiç yerine getirmeme kararı kadar, başkalarına bir yükümlülük empoze etme fikrini reddetmek de "doğru’’ bir yaklaşımdır. Bunun ötesinde, her türlü akıldışılığı ve bağnazlığı kınıyorum. Hükümetlerse; cinsiyet, zenginlik , etnik köken , inanç , yaş , ulusal köken , kişisel alışkanlıklar , siyasi tercih veya cinsel yönelime dayalı herhangi bir bireyin insan haklarını inkar politikasına dayanıyorsa desteği ne olursa olsun meşru kabul edilemez. Anne-babalar, ya da diğer veliler , kendi standartları ve inançlarına göre kendi çocuklarını yetiştirme hakkına sahiptir . Ancak, bu ifade çocuk istismarı veya ihmaline göz yummak anlamına gelmez .
3.6 Temsili Hükümet
Gelişecek yeni anayasal süreçte, federal, eyalet ve yerel düzeyde seçmenlerin daha çok demokratik basamakta temsilcilerini doğrudan seçecekleri seçim sistemlerini destekliyorum . Özel gönüllü gruplar olarak , siyasi partilerin aday işlemleri için , programları ölçüsünde sözleşmelerle kendi kurallarını uygulamaları için izin verilmelidir . Aday ya da partilerin ve seçim kampanyalarının gönüllü finansmanını kısıtlayan tüm yasalarının yürürlükten kaldırılması ve herhangi bir vergi – sübvansiyon yöntemiyle iktidar ya da çoğunluk gurupların finansmanına dayanan desteklere son verilmelidir. Etkin bir şekilde tüm yasal alternatifler dikkate alındığında, alternatif adayların hakları ve partiler haricinde oya erişim, seçim hileleri ve seçmen guruplarını kollayan seçim bölgeleri uygulamaları, ve adaylık ve oy kullanma özgürlüğüne kamusal kısıt ve engellere karşıyım. Hükümetin seçim sistemi üzerindeki yönlendirme ve muhtemel kollama hileleri bireylerin demokratik ve yasal denetimine açık kalmalıdır.
3.7 Kendi Kaderini Tayin
Hükümet herhangi bir bireysel özgürlük yıkıcı olduğu zaman, diğerlerinin özgürlüğünü korumak adına birilerinin özgürlüklerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak noktasına geldiyse, özgürlükleri ellerinden alınanlar için yeni yönetimi kabul etmemek ve kendi kaderini tayin de bir hakdır .
4.0 Haricen
Herhangi bir diğer kanun, yönetmelik, kararname, yönerge, ferman, kontrol, düzenleyici kurum, faaliyet, ya da entrika hakkındaki sessizlik, bunların onayını ima etmek olarak ele alınmamalıdır.
İletişim:
Cep: 0-530-9283959
Web: liberalpolitika.blogspot.com
İngilizce Özgeçmiş: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Yarpuzlu
Facebook Arkadaşlık Sayfası: http://www.facebook.com/aysegul.yarpuzlu
Skype:aysegul.yarpuzlu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder